menu in
Brainport 2020

Brainport 2020

Zuidoost-Nederland verdient een flink deel van de kost voor de rest van Nederland. Samen met de mainports Amsterdam en Rotterdam vormt Zuidoost-Nederland de kurk waar de Nederlandse economie op drijft. Zuidoost-Nederland is verantwoordelijk voor 35 procent van de Nederlandse export, 45 procent van de private investeringen in R&D  en 55 procent van alle patentaanvragen in Nederland.

Brainport 2020 is de strategie en het programma dat Zuidoost-Nederland tot koploper in de internationale kenniseconomie moet maken. In Zuid-Limburg heeft Limburg Economic Development (LED) de realisatie van Brainport 2020-programma als doel. 

Materials/Chemistry en Life Sciences vormen samen met High Tech Systems/Care, Logistics en New Energy de nationale speerpunten van het Brainport programma. De mogelijkheden op het vlak van financieel administratieve dienstverlening (Smart Services) en Leisure worden verkend. De belangrijkste ontwikkelingen in Limburg vinden plaats rondom de Chemelot Campus (Materials/Chemistry) in Sittard-Geleen en de Maastricht Health Campus (Life Sciences).

Kennis is de sleutel 
Brainport is de spil van een netwerk dat zich over Zuidoost-Nederland en de landsgrenzen uitstrekt. Deze regio is een broedplaats voor innovatie en de thuisbasis voor bedrijven en kennis- en researchinstellingen van wereldklasse. Samen bedenken en maken zij de technologie van morgen die bijdraagt aan een veilige, groene en zorgzame samenleving en aan de duurzame economische ontwikkeling van Nederland. 
Een leidende rol 
De wereld verandert snel. We hebben te maken met een schaarste van grondstoffen, vergrijzing, klimaatverandering en een groeiende behoefte aan voedsel en energie. De internationale concurrentie neemt toe, bijvoorbeeld door groei zoals in Azië. Het kabinet heeft de ambitie om met Nederland een positie in de top-5 van de meest concurrerende economieën in de wereld te heroveren. Door samen te investeren in de kenniseconomie van Zuidoost-Nederland kunnen we de top bereiken en een leidende rol in de Nederlandse economie spelen.

Groei door innovatie
Het kabinet zet in op de topsectoren. Brainport 2020 speelt hier op in met topspelers in High Tech Systems & Materials, Chemie, inclusief Lifetec, Food en de creatieve industrie. Juist de innovatie in deze sectoren zorgt voor veel economische groei. In Zuidoost-Nederland worden oplossingen bedacht voor vraagstukken die in de hele wereld van toepassing zijn.

Meer informatie over Brainport2020
@inpaginahtml@