menu in
Limburg Economic Development

Resultaat door samenwerking

Limburg Economic Development (LED) is een samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs, met als doel om het Brainport 2020-programma in Zuid-Limburg te realiseren.

De partners in LED zetten zich samen in voor een verdere groei van de werkgelegenheid met 17.000 banen, 2.000 extra kenniswerkers, versnelde innovatie van de zorg en een sluitende aanpak van de vergrijzing.

Een unieke samenwerking
Het initiatief voor de oprichting van LED is genomen in het voorjaar van 2010. Toen besloten de drie centrumgemeenten in Zuid-Limburg (Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen), samen met de Provincie, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, meer te gaan samenwerken om Zuid-Limburg economisch op de kaart te zetten. De actielijnen van LED binnen het programma van Brainport2020 vormen de basis daarvoor.

Stimuleren en monitoren
LED is een ontwikkelorganisatie. Zij jaagt de Brainport2020-projecten aan, stimuleert, faciliteert en versnelt daar waar nodig. Haar activiteiten betaalt LED uit een jaarlijkse bijdrage van de drie centrumgemeenten. Het Zuid-limburgse bedrijfsleven en de onderzoek- en onderwijsinstellingen dragen daar verder aan bij.
LED wil de ontwikkeling van het Brainport 2020 programma in Zuid-Limburg aanjagen. Het richt zich vooral op het doorontwikkelen van projectideeën naar een goed en haalbaar projectplan.

LED monitort de uitvoering van de Limburgse doelstellingen in het Brainport2020-progamma, en brengt de open plekken in beeld. Door juist op deze plekken projecten aan te jagen en te stimuleren kan een optimaal resultaat worden bereikt.


Meer informatie over Limburg Economic Development
@inpaginahtml@