menu in
Agenda Sittard 775 jaar

Sittard 775 jaar stadsrechten

In 2018 is het 775 jaar geleden dat Sittard stadrechten kreeg. Om dit bijzondere feit te vieren worden er het hele jaar bijzondere activiteiten georganiseerd. Bekijk het complete overzicht.

Tentoonstelling "Luuj van Zitterd"

Datum: vanaf 1-9-2018

Op zaterdag 1 september 2018 vindt de officiële opening plaats van het Erfgoedcentrum De Domijnen aan de Kapittelstraat 6 te Sittard. Aansluitend aan deze gebeurtenis zal de 1e wisseltentoonstelling in dit nieuwe Erfgoedcentrum worden geopend. Het betreft hier een expositie onder de naam "Luuj van Zitterd" met portretten van markante Sittardenaren uit heden en verleden. Ria Cox en Marion Willemsen legden de levensverhalen van 18 markante Sittardenaren fotografisch vast. De luuj van Zitterd zijn gewone mensen die hier een speciale rol spelen (of speelden). Een rijke bron voor de korte biografieën is het audioarchief van Vereniging Sittards Verleden. De levensverhalen -zowel in het Nederlands als in het Zitterds- vormen samen met een aantal persoonlijke objecten de basis voor deze tentoonstelling. Ook buiten het Erfgoedcentrum zijn diverse luuj van Zitterd te vinden. Zij worden in de schijnwerpers gezet samen met de Meiden van Zitterd, het collectief van vrouwelijke ondernemers in de binnenstad van Sittard. De Meiden van Sittard zijn in de historie van de familiezaak of het bedrijfspand gedoken. In de diverse panden van de ondernemers zijn hun unieke verhalen te bekijken.

Het Erfgoedcentrum
Kapittelstraat 6
6131 MT Sittard

Het Erfgoedcentrum is dagelijks (behalve op maandag) geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Vrouwluuj van Zitterd

de toekomst ligt in het verleden - 7 tot en met 30 september 2018
Datum: 7 t/m 30 september

Ter ere van Sittard 775 jaar stad zijn de Meiden van Sittard in de historie van de familiezaak of het bedrijfspand gedoken. Van 7 t/m 30 september stellen de meiden talrijke foto's en advertenties uit het verleden tentoon.

Je kunt de route op eigen gelegenheid lopen.
Voor de liefhebbers zijn er speciale rondleidingen onder leiding van 'ei richtig Zittesj Maedje', een specialist van het Erfgoedcentrum en enkele Meiden.

Data
Vrijdagmiddag 7 september, 13:00 uur
Zaterdagmiddag 15 september, 13:00 uur
Vrijdagmiddag 28 september, 13:00 uur

De rondleiding start op de binnenplaats van het Ergoedcentrum, Kapittelstraat 6, Sittard.

Aanmelden

De rondleiding is gratis. Meld je wel even aan bij info@meidenvansittard.nl. Vermeld daarbij met hoeveel personen je wilt deelnemen.

Het project Vrouwluuj van Zitterd is tot stand gekomen dankzij enthousiaste medewerking van en professionele historische kennis over ‘ons verleden’ door: Irma Lommen-Salden | Kirsten van den Eijnde | Kitty Jansen | Ria Cox | Marion Willemsen | Erfgoedcentrum De Domijnen | Enkele richtige Zitterder | Gemeente Sittard-Geleen | Sittards Verleden | Meiden van Sittard.

Meer informatie vind je op de speciale facebookpagina "Vrouwluuj van Zitterd".

Korentreffen

Kerk in Sanderbout
Datum: 6-10-2018

In het kader van HIS 2018/Sittard 775 stad organiseert het Sittards Koor Synoidos samen met een aantal andere Sittardse koren een heus Korentreffen op zaterdag 6 oktober 2018. Dit initiatief is ontstaan in het najaar van 2016 na een oproep van het  comité HIS 2018. 
De deelnemende koren Kwimba Zabula, Resonanz, Sound 70, Synoidos en Vocal Solly’s organiseren die middag een aantal workshops waarbij de koorleden elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Vandaar de keuze voor de naam Korentreffen. ’s Avonds wordt een concert georganiseerd voor publiek, aanvang 20.00uur.  Dit wordt een prachtige avond vol gevarieerde koormuziek met een Sittards tintje.  

Locatie: MFC Sanderbout “Onger de 2 tores”, Bremstraat 7, Sittard
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 7.50 inclusief 1 consumptie
Kaarten: kunnen worden gereserveerd door € 7.50 per kaartje over te maken op rekeningnummer NL44INGB0008571991, tnv. Korentreffen 2018, ovv. “concert 6 oktober”

Bataille - concert

In het kader van de HIS 775 is er op 10 november om 15:00 uur een bataille - concert in samenwerking met het Festival Vocallis, in het kader van het thema ‘oorlog en vrede’. Dit concert wordt verzorgd door Anja Hendrikx als organiste, en met Claudia Couwenberg, zang; en valt samen met het weekend van de Limburgse Geschiedenis. Dit alles mede in het kader van het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed. Er is geen toegangsprijs, wel de aanbeveling van een vrije gave.
Het concert vindt plaats in de kerk van de wijk vrangendael, Hemelsley 240, Sittard.

Monografieën uit het Land van Sittard

Datum: 06-12-2018

Op 6 december wordt in het kader van Sittard 775 jaar stad een nieuw deel gepresenteerd in de reeks Monografieën uit het Land van Sittard, over de geschiedenis van de pachthoeve Lahrhof.

Deze dubbelhoeve is oeroud: het was een leengoed van de Heer van Born en ze dateert in elk geval uit de Middeleeuwen. In het boek wordt beschreven wie de leenmannen en later de eigenaars waren en ook welke pachters er woonden. In de 16e eeuw was de hoeve in handen van de familie Behr van Lahr, en binnen die familie werden er processen om gevoerd tot in hoogste instantie, toen het rijkskamergerecht te Speyer. Later kwam het complex in handen van belangrijke families als Ulner, von Grein, von Reibeld en von Leerodt.

In 1666 werd de hoeve definitief gesplitst, waarbij de familie von Leerodt de ene helft echt in eigendom kreeg, terwijl de andere helft steeds leengoed bleef tot aan de Franse tijd. Beide helften werden al van oudsher verpacht, en van de pachtersfamilies die soms meerdere generaties lang bleven (zoals bijvoorbeeld de familie Kamps en de familie Vroemen) weten we ook een en ander. En in 1820 was er een heus grensgeschil over Lahrhof tussen de toenmalige gemeenten Sittard en Broeksittard, waar zelfs de koning aan te pas moest komen om het op te lossen!

Het boek trekt om privacy-redenen een streep bij het moment dat de huidige eigenaar, de Weldadige Stichting Jan de Limpens, en de huidige pachtersfamilie Vroemen aantreden. Hun periode wordt alleen in vogelvlucht weergegeven. Wel komen uiteraard de meeste illustraties uit deze periode, zodat die toch voldoende aandacht krijgt. Schrijver van het boek is René Lauwers, die in dezelfde serie al eerder Haagsittard en Watersley beschreef.

De presentatie van het boek vindt plaats op 6 december in Oos Zittesj Hoes aan de Odasingel 659, na de pauze van de afsluitende avond van het seizoen 2018 van de Vereniging Sittards Verleden. Aanvang 21.00 uur
@inpaginahtml@