menu in
Agenda Sittard 775 jaar

Sittard 775 jaar stadsrechten

In 2018 is het 775 jaar geleden dat Sittard stadrechten kreeg. Om dit bijzondere feit te vieren worden er het hele jaar bijzondere activiteiten georganiseerd. Bekijk het complete overzicht.

Reünie van Trevianum, College Sittard en Serviam

775 jaar stadsrechten gaat Trevianum vieren met een bijzondere reünie. Deze gelegenheid om oud-klasgenoten en docenten te treffen wordt gehouden op zaterdag 17 maart 2018 vanaf 14.00 uur in het schoolgebouw van de Trevianum Scholengroep aan de Bradleystraat-Havikstraat.
Meer informatie

Sint Joep Markt

Op 19 maart 2018 kunnen bezoekers weer genieten op de grootste jaarmarkt van Nederland. Sint Joep is al meer dan 200 jaar een geliefde markt. Een plek om speels en nieuwsgierig op zoek te gaan naar allerhande dingen die het leven aangenamer maken.

Gezellig struinen door de slingerende straatjes in de eeuwenoude binnenstad van Sittard. Meer dan 350 marktkooplieden, standwerkers en artiesten zorgen een markt vol levenslust. Dat kun je zien, voelen, horen en proeven. De heerlijke cafeetjes en restaurantjes met verwarmde terrassen nodigen uit om na een paar uur struinen op de markt eens even lekker pas op de plaats te maken. De markt begint om 8.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

HIS geeft op Sint Joep een unieke Sittard 775 jaar stad postzegel uit. Deze postzegel is tijdens de Sint Joepmarkt te verkrijgen in het Mariapark.

Concert Who is this King?

Datum: 24-3-2018
Aanvang: 15:00 uur
Entree: € 7,50
Locatie: St. Petrutskerk


Synoidos, Koor dat je raak, zingt de Passiecantate “Who is this King?”, geschreven door Lloyd Larson en Joseph M. Martin, o.l.v. dirigente Nadia Loenders, pianist Frans Schockaert. 

Het 10 liederen tellende werk is een welkome afwisseling in de rij van bekende, maar vaak lange passies. De muziek is zeer toegankelijk en veelzijdig. Van gedragen liederen tot ritmische uitdagingen en van subtiele klanken tot krachtige uitspattingen. Deze passiecantate is een mooie gelegenheid om het passieverhaal op een eigentijdse manier te beleven. De uitvoering van deze prachtige cantate wordt afgewisseld met gesproken teksten. De luisteraar beleeft mee hoe Jezus van een bejubeld persoon in ‘You are the Christ’ en ‘King of Glory’ in korte tijd verandert naar een gehate persoon die in het aangrijpende ‘Crucify this man’ ter dood wordt veroordeeld en na 3 dagen weer opstaat uit de dood. Als u goed luistert, zult u in sommige liederen muzikale flarden horen uit bekende paasliederen. Synoidos was het eerste koor dat deze passiecantate in Nederland heeft uitgevoerd en op CD heeft uitgebracht. De Amerikaanse componisten waren na het horen van de CD zeer enthousiast over de kwaliteit en het succes van deze uitvoering.

En Garde!!

Datum: 25-03-2018

Het is de dag ervoor exact 475 jaar geleden dat de beroemde 'Schlagt vor Sittert' (bij ons beter bekend als de slag aan de Kempekoel), plaatsvond, waarbij duizenden doden vielen en de keizerlijke troepen van Karel V een uitzonderlijke nederlaag leden. Dit wordt herdacht met een HIStorische wandeling door stadsarchivaris Peer Boselie langs locaties van deze en andere veldslagen uit het Sittardse verleden, gecombineerd met een stevige orgelbespeling! We gaan via veldslagen van 1318, via 1543 en 1677 tot en met de Tweede Wereldoorlog op weg naar de kerk van de Vrangendael, waar vervolgens enkele 'Batallas', strijdlustige muziekstukken uit de renaissance/barokperiode, worden gespeeld op het 18e eeuwse rijksmonumentale orgel. Dit gebeurt door de bekende organiste Anja Hendrikx. Aansluitend wordt koffie/thee aangeboden. Vertrek uit Sittard om 13.30 uur. We verzamelen bij de jardin d'Isabelle (rechts van Michielskerk op de Markt paadje in, na 80 meter ligt de tuin aan de rechterzijde). De wandeling is goed te doen (gaat wel even 'bergop', denk aan goede schoenen en eventueel regenkleding) en zal ongeveer 2,5 kilometer lang zijn. Om ca 15.00 uur arriveren we in de kerk van Christus' Hemelvaart en H. Joseph (Hemelsley 240) en zal Anja Hendrikx de 'Batallas' ten gehore brengen. De bespeling duurt ongeveer 15 á 20 minuten. U kunt natuurlijk ook alleen naar de orgelbespeling komen...   Een vrije gave ter bestrijding van de onkosten wordt deze dag op prijs gesteld, het evenement wordt georganiseerd door de Orgelkring Vrangendael-Sittard, in samenwerking met de werkgroep Geheime Tuinen van de vereniging Sittards Verleden en Archief De Domijnen. Na afloop kunt u via een kortere route terugkeren naar het centrum, een wandeling van ca 15 á 20 minuten.

Boekpresentatie De Drie Vertellers

Datum: 17 april  

De Drie Vertellers om 21.00 uur (na afloop van de jaarvergadering van  de Vereniging Sittards Verleden) in Oos Zittesj Hoes,  Odasingel 659, Sittard. De wereld zit vol inspiratie. Het enige dat je hoeft te doen is kijken en luisteren. De Drie Vertellers, Niek Bremen, Peter van Deursen en Wim Kallen, staan open voor deze wereld en dan komen de verhalen en gedichten vanzelf.        

Enkele jaren geleden hebben deze vertellers een verhalenbundel met als titel 24 verhalen uitgebracht. Omdat Sittard dit jaar herdenkt dat de stad 775 jaar geleden stadsrechten kreeg, hebben zij een verhalen- en gedichtenbundel over Sittard geschreven: Uit en Thuis in Sittard. Tijdens de presentatie is de kostprijs van deze bundel 10,00 euro. Daarna 12,50 euro.                       

Lezing over stadsrechten en vestingwerken

Datum: 19 april

Lezing over stadsrechten en vestingwerken Sittard in Oos Zittesj Hoes (Odasingel 659), aanvang 20.00 uur met entree gratis.

Organisatie: Vereniging Sittards Verleden in samenwerking met Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap, Kring de Westelijke Mijnstreek.

‘In het duizend-tweehonderd-en-drieënveertigste jaar van de vleeswording des Heren, in de maand april’ ontving Sittard stadsrechten. Zevenhonderdvijfenzeventig jaar later, op donderdag 19 april, zal Peter Schulpen, plaatsvervangend stadsarchivaris van Sittard-Geleen, ingaan op deze stadsrechtverlening en inzoomen op een aspect ervan: de vestingwerken.

Voor de pauze komt de lokale situatie te Sittard op het moment van de stadsrechtverlening in 1243 aan de orde, wordt het privilege inhoudelijk besproken en gekeken naar het belang van het stadsrechtprivilege op de lange termijn. Na de pauze staan vermeldingen over de Sittardse vestingwerken in archiefbronnen centraal. De oudste vermelding over de vestingwerken is te vinden in het stadsrecht van 1243. In de eeuwen daarna komen de vestingwerken in tientallen archiefbronnen ter sprake. De spreker werkt aan een bundeling van deze bronnen voor een uitgave in de serie Monografieën uit het Land van Sittard. In de voordracht zullen al een aantal opvallende vermeldingen de revue passeren. De aandachtige bestudering van de bestaande bronnen heeft geleid tot nieuwe inzichten over de ontwikkeling van de vestingstad Sittard.

Voordracht stadsrechtverlening

Datum: 27 april

Het stadsrecht, 1243  ‘In het duizend-tweehonderd-en-drieënveertigste jaar van de vleeswording des Heren, in de maand april’ ontving Sittard stadsrechten. Op koningsdag, vrijdag 27 april, zal Peter Schulpen, plaatsvervangend stadsarchivaris van Sittard-Geleen, twee voordrachten verzorgen over de stadsrechtverlening van 775 jaar geleden. In lezingen zal aandacht zijn voor de lokale situatie te Sittard op het moment van de stadsrechtverlening, de bepalingen in het stadsrecht en het belang van het stadsrechtprivilege op de lange termijn.                                 

Voordrachten in de Basiliek, Oude markt zijn gratis bij te wonen, en zullen om 14.00 en 15.00 uur van start gaan.

Toonlopen

Datum: 2 & 3 juni

In het eerste weekend van juni 2018 organiseert de Stichting Het Magazijn046 de wandeling ‘ToonLopen’ bij het stadspark en in de wijk Leyenbroek. Tijdens die wandeling ervaren de deelnemers zowel muziek als beeldende kunst. De kleinschalige concerten zullen zeer divers zijn, van singer-songwriter via gipsyklanken, jeugdkoor, fanfare, jazz, blues tot populaire songs uit de muziekgeschiedenis.

Naast de korte concerten die de wandelaars gaan genieten zal er op diverse plaatsen ook beeldende werken geëxposeerd worden, grotendeels in de buitenlucht. De wandeling voert langs:
-       Hoeve Bergerhof, een monumentaal boerderijcomplex, gelegen aan de rand van het huidige Stadspark; een gesloten hoeve met binnenplaats. Gebouwd in de zeventiende eeuw.
-       Ophovenermolen -       Drie hofjes in de Broekstraat
-       Stichting Pergamijn (nog onder voorbehoud)
-       Kootje’s Spektheater (nog onder voorbehoud)

Het Magazijn046 heeft Tanja Webbers gevraagd om als curator samen met een aantal kunstenaars de binnenplaats van de Bergerhof in te richten. Diverse muzikanten en bands verzorgen het programma van zondagmiddag.

Geheime Tuinen Festival 2018

Datum: zondag 17 juni

In en om het relatief kleine en oeroude centrum van Sittard bevindt zich een groot aantal opvallende groenstructuren. Dat zijn niet alleen plekken als het prachtige rijksmonumentale Stadspark. Nee, dat zijn ook en vooral andere openbaar toegankelijke parken, tuinen en groene plekken die men wel zíet maar al te vaak niet herkent voor wat ze zijn: verloren, vergeten pareltjes. Van dit soort plekken zijn er vele in Sittard . . .

Samen vormen ze een “tableau vivant” van de geschiedenis van de stad. De verbindingen worden gelegd door de verhalen van deze plekken. De werkgroep Geheime Tuinen van de Vereniging Sittards Verleden heeft deze 24 plekken voorzien van een informatiezuil, heeft een fraai geïllustreerd boekje uitgegeven met uitgebreide beschrijvingen en biedt – weer of geen weer – elke eerste zaterdag van de maand GRATIS wandelingen aan, start om half twaalf in de Jardin d’Isabelle.

Op ZONDAG 17 JUNI organiseert de werkgroep voor de ZESDE keer het nu al traditionele “GEHEIME TUINEN FESTIVAL”, van twaalf tot achttien uur en zoals gebruikelijk: GRATIS! Dit jaar is de organisatie in handen van de Tuinbrigade die als vrijwilligers al enige jaren de tuin van Agnetenberg onderhouden. Daarom vinden alle activiteiten plaats in of vanuit deze tuin, die dag te bereiken via de doorgang vanuit de Rosmolenstraat naar Dobbelsteinporte.

Een volledig programma-overzicht is te zijner tijd te vinden op: www.geheimetuinen.nl en in de flyer die verspreid zal worden.
@inpaginahtml@