menu in
Agenda Sittard 775 jaar

Sittard 775 jaar stadsrechten

In 2018 is het 775 jaar geleden dat Sittard stadrechten kreeg. Om dit bijzondere feit te vieren worden er het hele jaar bijzondere activiteiten georganiseerd. Bekijk het complete overzicht.

Tentoonstelling "Luuj van Zitterd"

Datum: vanaf 1-9-2018

Op zaterdag 1 september 2018 vindt de officiële opening plaats van het Erfgoedcentrum De Domijnen aan de Kapittelstraat 6 te Sittard. Aansluitend aan deze gebeurtenis zal de 1e wisseltentoonstelling in dit nieuwe Erfgoedcentrum worden geopend. Het betreft hier een expositie onder de naam "Luuj van Zitterd" met portretten van markante Sittardenaren uit heden en verleden. Ria Cox en Marion Willemsen legden de levensverhalen van 18 markante Sittardenaren fotografisch vast. De luuj van Zitterd zijn gewone mensen die hier een speciale rol spelen (of speelden). Een rijke bron voor de korte biografieën is het audioarchief van Vereniging Sittards Verleden. De levensverhalen -zowel in het Nederlands als in het Zitterds- vormen samen met een aantal persoonlijke objecten de basis voor deze tentoonstelling. Ook buiten het Erfgoedcentrum zijn diverse luuj van Zitterd te vinden. Zij worden in de schijnwerpers gezet samen met de Meiden van Zitterd, het collectief van vrouwelijke ondernemers in de binnenstad van Sittard. De Meiden van Sittard zijn in de historie van de familiezaak of het bedrijfspand gedoken. In de diverse panden van de ondernemers zijn hun unieke verhalen te bekijken.

Het Erfgoedcentrum
Kapittelstraat 6
6131 MT Sittard

Het Erfgoedcentrum is dagelijks (behalve op maandag) geopend van 11.00 tot 17.00 uur.

Monografieën uit het Land van Sittard

Datum: 06-12-2018

Op 6 december wordt in het kader van Sittard 775 jaar stad een nieuw deel gepresenteerd in de reeks Monografieën uit het Land van Sittard, over de geschiedenis van de pachthoeve Lahrhof.

Deze dubbelhoeve is oeroud: het was een leengoed van de Heer van Born en ze dateert in elk geval uit de Middeleeuwen. In het boek wordt beschreven wie de leenmannen en later de eigenaars waren en ook welke pachters er woonden. In de 16e eeuw was de hoeve in handen van de familie Behr van Lahr, en binnen die familie werden er processen om gevoerd tot in hoogste instantie, toen het rijkskamergerecht te Speyer. Later kwam het complex in handen van belangrijke families als Ulner, von Grein, von Reibeld en von Leerodt.

In 1666 werd de hoeve definitief gesplitst, waarbij de familie von Leerodt de ene helft echt in eigendom kreeg, terwijl de andere helft steeds leengoed bleef tot aan de Franse tijd. Beide helften werden al van oudsher verpacht, en van de pachtersfamilies die soms meerdere generaties lang bleven (zoals bijvoorbeeld de familie Kamps en de familie Vroemen) weten we ook een en ander. En in 1820 was er een heus grensgeschil over Lahrhof tussen de toenmalige gemeenten Sittard en Broeksittard, waar zelfs de koning aan te pas moest komen om het op te lossen!

Het boek trekt om privacy-redenen een streep bij het moment dat de huidige eigenaar, de Weldadige Stichting Jan de Limpens, en de huidige pachtersfamilie Vroemen aantreden. Hun periode wordt alleen in vogelvlucht weergegeven. Wel komen uiteraard de meeste illustraties uit deze periode, zodat die toch voldoende aandacht krijgt. Schrijver van het boek is René Lauwers, die in dezelfde serie al eerder Haagsittard en Watersley beschreef.

De presentatie van het boek vindt plaats op 6 december in Oos Zittesj Hoes aan de Odasingel 659, na de pauze van de afsluitende avond van het seizoen 2018 van de Vereniging Sittards Verleden. Aanvang 21.00 uur

Veldeke Krismiddig

Datum: 9-12-2018

Op zondag 9 december, aanvang 14.30 uur, vindt de traditionele Krismiddig van Veldeke Zitterd plaats. Dit jaar zal de middag gepresenteerd worden in het lokaal van de Philharmonie, Gats 1a in Sittard.

Een grote verscheidenheid aan artiesten zal de aanwezigen in kerststemming brengen. Het wordt een aaneenschakeling van zang, muziek, proza en poëzie, gepaard gaande met de nodige humor.

Het belooft in ieder geval een mooie middag te worden en zoals u van Veldeke Zitterd gewend bent zal de hele middag in het dialect plaatsvinden. Zorg dat u op tijd bent want degenen die het eerste komen kunnen kiezen uit de beste plaatsen.

Lezing over middeleeuwse steden en stadsrechten door Hans van Hall

Datum: 13-12-2018

Op 13 december zal Hans van Hall vertellen over middeleeuwse steden in de huidige provincie Limburg. Nagegaan wordt wat de kenmerken zijn waaraan je een middeleeuwse stad herkent. Het is al lang niet meer zo dat het daarbij erom gaat of van een plaats een oorkonde bestaat waarbij stadsrechten zijn verleend. Een combinatie van factoren bepaalt of we kunnen spreken van een middeleeuwse stad of niet. Duidelijk zal worden dat de tijd waarin steden in onze streken in de Middeleeuwen opkwamen, een periode van liefst zes eeuwen bestrijkt, van 900 tot 1500. En dat in die periode telkens andere stadsvormen opkwamen. Met name Duits onderzoek wordt daarbij toegepast. Wat is bijvoorbeeld een Moederstad en wat een Minderstadt?
Limburg kent meer middeleeuwse steden dan lange tijd is gedacht. In 2005 waren dat er volgens een landelijk overzicht veertien. De spreker zal aantonen dat het er zeker zeventien zijn, waarbij van meet af aan mislukte steden niet zijn meegeteld. Uiteraard komt ook de stad Sittard aan bod. De lezing wordt met veel beeldmateriaal ondersteund. Plaats van handeling is Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 te Sittard, aanvang 19.30 uur.

Hans van Hall (1949) studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht en de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was van 1976 tot 2013 als archivaris verbonden aan het Rijksarchief in Limburg, respectievelijk het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Sinds 1999 was hij tevens werkzaam bij het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Hij promoveerde in 2011 aan de Universiteit Maastricht op een onderzoek naar het begrip 'vrijheid' in de betekenis van een territorium met stedelijke rechten in de Late Middeleeuwen. Hij publiceerde over regionaal- en rechtshistorische onderwerpen, waaronder middeleeuwse steden in Limburg.
@inpaginahtml@