14 okt 2020

CHILL en Brightlands Chemelot Campus schalen op

Afgelopen week heeft Chemelot Innovations and Learning Labs (CHILL) de huurovereenkomst van gebouw 26 getekend en de sleutels in ontvangst genomen.

De bedoeling is om de hal de komende tijd te laten uitgroeien tot een prachtige innovatieve leer- en werkomgeving waarin onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven nauw zullen samenwerken aan essentiële en regionale circulariteitsvraagstukken.

Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) is een aantal jaren geleden opgericht om een brug te slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven. Samen met de Brightlands Chemelot Campus wordt hier concreet invulling aan gegeven.

Europese Circular Hub 
Al enige tijd zijn beide partijen betrokken bij de ontwikkeling van de eerste Europese Circular Hub. Dit is een initiatief van een alliantie van publieke en private partijen die bouwen aan de circulaire samenleving.  Gebouw 26 is een fundamenteel element in deze circulariteitsgedachte en geeft gezicht aan de Circular Hub ambitie.  Het is de plek waar een scala aan opleidingen kan worden verbonden voor een bijdrage aan de circulaire thematiek. Denk daarbij aan opleidingen die zich richten op chemie en materialen, proces operating, engineering en labtechniek. In een wat verdere toekomst zouden wellicht zelfs economische of internationale studies kunnen aansluiten. Zo wordt op deze plek MBO-, HBO- en WO-onderwijs verbonden aan één van de Limburgs zwaartepunten.

De hal zal gefaseerd in gebruik worden genomen en de eerste projecten staan al te wachten, waaronder o.a.:
     
- 3D printen van metalen en kunststoffen
- Pilot installatie voor het recyclen van huishoudelijk afval
- Opschaling organische synthese met micro-reactor technologie (gebruik makend van technologie van Flowid en Chemtrix).
- Opschaling productie micro-organismen door inzet Bioreactor
- Toepassing nieuwe slimme materialen in de bouw en het grootschalig testen hiervan

De uitbreiding draagt bij aan het doel om deze regio straks bekend te laten staan als de voortrekker op het gebied van circulair ondernemen, circulaire innovaties en circulair onderwijs. Place-to-be voor talent dat zich in wil zetten voor duurzame economische groei en een brede maatschappelijke welvaart.

www.brightlands.com | www.chillabs.nl << Terug naar nieuwsoverzicht

Meer nieuws over Sittard Geleen