3 mrt 2021

Circulair water voor Chemelot

Chemelot wil ook op het gebied van waterhuishouding de meest duurzame en veilige site van Europa zijn. Op 1 maart zijn ze daarom onder de vlag van Brightsite gestart met het programma 'Ciculair water voor Chemelot'.

Een consortium bestaande uit Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), Waterleiding MaatschappijLimburg (WML), Utility Support Group (USG) en Sitech Services gaat dit programma ondersteunen en ondertekende daartoe onlangs een intentieverklaring.

In het kader van duurzaamheid zijn, naast het reduceren van broeikasgasemissies, ook het verminderen van uitstoot van afvalstoffen naar water en het reduceren van het totale watergebruik van de site belangrijke doelstellingen op de Chemelot site. Water is een basisbehoefte voor de processen in de industrie. Zo is water op de Chemelot site noodzakelijk voor koeling, verwarming (stoom), als proceswater en als bluswater.

Door de klimaatverandering enerzijds en sociaal-economische ontwikkelingen anderzijds is het niet vanzelfsprekend dat er overal in Nederland in de toekomst voldoende (schoon) water beschikbaar is. Chemelot is zich ervan bewust dat zij, vanwege de omvang van de site en het gebruik van water in de diverse processen, een behoorlijke impact heeft op het oppervlaktewatersysteem van Limburg. Chemelot haalt water uit het Julianakanaal. Een derde van dat water gaat verloren tijdens gebruik, met name door verdamping. De rest wordt gezuiverd in de Integrale Afvalwater Zuiveringsinstallatie (IAZI) en geloosd op de Maas via een zijtak van de Ur.

Circulair water voor Chemelot
Brightsite gaat het programma ‘Circulair water voor Chemelot’ vormgeven. Sitech, USG, WBL en WML zullen dit ondersteunen en hun kennis en netwerk inbrengen. De verwachting is dat ook andere partijen, zoals kennisleveranciers en technologie-ontwikkelaars en natuurlijk de fabrieken op de site mee gaan doen. De transitie naar een klimaatneutraal Chemelot in 2050, heeft ook effect op het watergebruik en afvalwater van de fabrieken. Het sluiten van de waterketen vraagt om een integrale benadering en is verbonden met de duurzaamheidsontwikkelingen op Chemelot en in de omgeving. Het uiteindelijke doel is een nullozing, oftewel circulair water. Dat lukt niet alleen met het optimaliseren van processen, daarvoor zijn nieuwe technologieën nodig en moet er met een frisse blik gekeken worden naar het totale watersysteem op de site. Circulair water gaat over het sluiten van cirkels – van kleine cirkels rondom een fabriek tot grote, site-brede cirkels – en over zowel watergebruik als de stoffen in het afvalwater. 

Over Brightsite
Brightsite is een samenwerking tussen Sitech Services, TNO, Maastricht University en Brightlands Chemelot Campus en richt zich op de verduurzaming van de chemische industrie, onder andere op de Chemelot site. De klimaatdoelstellingen stellen de chemische industrie voor enorme uitdagingen, maar bieden tegelijkertijd ook kansen.

Lees meer op de website van Chemelot. << Terug naar nieuwsoverzicht

Meer nieuws over Sittard Geleen