21 feb 2022

Ondernemers, zo ziet het corona-steunpakket eruit

Vanaf vandaag kunnen ondernemers in Sittard-Geleen de gemeentelijke Corona-noodsteunregeling aanvragen.

De gemeentelijke Corona-noodsteunregeling voor individuele ondernemers is een van de delen van het steunpakket voor ondernemers waar de gemeenteraad vorige maand over heeft beslist.

Ondernemers kunnen de steunregeling gebruiken als ze een levensvatbaar bedrijf hebben maar door corona in de problemen zijn gekomen. Het steunpakket zal voor iedere ondernemer anders uitzien. Het kan variëren van een financiële bijdrage uit het corona-noodfonds (maximaal 15.000 euro) tot individuele ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering.

Wethouder Pieter Meekels heeft samen met de ondernemersverenigingen en centrummanagement de inhoud van de regeling ingevuld. "Waar we in eerste instantie naar kijken is de toekomstbestendigheid van een onderneming. Als dat vaststaat, bepaalt een expertgroep hoe het beste de steun verleend kan worden." Daarbij wordt rekening gehouden met de wensen van degenen die de aanvraag doen.

Steun aanvragen

Ondernemers die in aanmerking willen komen voor de corona-noodsteunregeling, kunnen zich melden bij het Ondernemerscontact van de gemeente Sittard-Geleen (telefonisch via: 14 046 (vragen naar Ondernemerscontact) of per e-mail: ondernemerscontact@sittard-geleen.nl). De contactgegevens staan ook op de website van de gemeente Sittard-Geleen.

Vervolgens zal een medewerker van het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) een kort ‘online-keukentafelgesprek’ voeren met de ondernemer, waarbij de aard van de problemen in kaart wordt gebracht. Daarna bekijkt een expertgroep op welke wijze de ondernemer het beste geholpen kan worden. De expertgroep bestaat onder andere uit een financieel deskundige, een accountant, de IMK-adviseur, een gemeentelijk specialist ondernemersdienstverlening en een ex-ondernemer. Aanvragen kunnen tot en met 31 mei aanstaande worden ingediend. Meer informatie over het steunpakket is te vinden op de website: www.sittard-geleen.nl/ondernemers/Coronavirus.

 

<< Terug naar nieuwsoverzicht

Meer nieuws over Sittard Geleen