21 dec 2020

Nieuw parkeerbeleid in centrum Geleen met ingang van 1 januari 2021

De parkeertarieven voor centrum Geleen worden vanaf 1 januari 2021 aangepast.

De afgelopen maanden heeft het bestuur van Centrummanagement Geleen met het gemeentebestuur uitvoerig overleg gevoerd over de nieuwe parkeertarieven voor het centrum van Geleen. Het huidige parkeerbeleid maakt onderdeel uit van de proeftuin voor het centrum van Geleen. Dit traject loopt eind dit jaar af.

Vanaf 1 januari 2021 zal het uurtarief in de marktgarage € 1,00 per uur worden. Dit is bijna een halvering van het huidige tarief. Het dagtarief in de marktgarage zal verlaagd worden naar € 5,00. Dit is een halvering van het huidige tarief. Van zondag tot en met vrijdag is het eerste uur gratis. Op zaterdag is er geen gratis eerste uur. Op zaterdag heeft de consument nooit gratis kunnen parkeren in de marktgarage.

Het huidige parkeerbeleid, waarbij op 3 parkeerterreinen de eerste 2 uur gratis kan worden geparkeerd, komt met ingang van 31 december 2020 te vervallen. Op straat blijft het tarief € 1,90 per uur. Het dagtarief voor straatparkeren komt helaas te vervallen. Met het nieuwe voorstel wil het gemeentebestuur het straatparkeren ontmoedigen door de marktgarage goedkoper te maken.

Met het College is afgesproken dat het in de loop van komend jaar, aan de hand van de uitkomst van de stadsvisie 2030 en de daarmee samenhangende profilering van het centrum van Geleen, met een voorstel komt voor een passend tarief voor parkeren op straat.

Het bestuur van het Centrummanagement is blij met deze nieuwe regeling. "Wij zullen ons uiteraard ook komend jaar blijven inzetten om te komen tot passende tarieven voor parkeren op straat. Laat dit tenminste 1 lichtpuntje zijn in deze zware tijden", aldus een woordvoerder van het Centrummanagement.

<< Terug naar nieuwsoverzicht