16 okt 2020

Winnaars landelijke ontwerpoproep centrum Geleen bekend

‘Geleen KRAAKT Geleen’ en ‘Het verspreide paleis’ zijn de twee winnaars van de landelijke ontwerpoproep ‘De woonwijk als noviteit’.

Deze oproep is gedaan door de Beroepsvereniging voor Planologen en Stedenbouwkundigen (BNSP) in samenwerking met NVTL (de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur), de gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg.

Beide ideeën worden nu verder uitgewerkt en dragen na realisatie eraan bij dat het stadscentrum van Geleen een leefbare en goed functionerende woon- en leefomgeving wordt. Deze twee projecten zijn door een jury geselecteerd uit 47 ideeën die zijn ingediend in de ontwerpwedstrijd voor de versterking van het centrum van Geleen. Beide genoemde ideeën zijn volgens de jury realiseerbaar.

Geleen kraakt Geleen

'Geleen KRAAKT Geleen’ (foto) geeft alle ruimte aan de bewoners en ondernemers van Geleen. In het plan wordt niet gewacht op beleggers en ontwikkelaars. Het laat lokaal betrokken mensen zelf hun handen uit de mouwen steken. De dichtgeslibde bouwblokken en de monofunctionele winkelstraten zullen worden opengebroken zodat, volgens de inzenders, collectieve tuinen, nieuwe woningtypen en courante bedrijfspanden kunnen ontstaan. ‘Kraak de stad, breek de boel open!’, aldus stedenbouwkundige Peter Rosmulder en zijn team. Deze bottom-up aanpak is gebaseerd op wat de commissie/jury de ‘intrinsieke kracht van de Geleners’ noemt. Het zorgt dat men bij wijze van spreken morgen aan de slag kan.

Het verspreide paleis

'Het verspreide paleis' is geselecteerd vanwege het voorstel om de vele werknemers en studenten van de Brightlands Campus van Chemelot te bewegen naar het centrum van Geleen te trekken. De inzenders zien het centrum als een paleis dat leeg is, op de hogere verdiepingen huizen nog de oudere leden van de hofhouding, maar het ontbreekt aan de jonge prinsen en prinsessen die met hun vrolijke levensenergie het bal zijn glans geven. Het bijzondere Afbeelding Het verspreide paleisaan dit idee is om het wonen aan te bieden als dienst, niet als een bezit.De slagkracht van het idee is groot. Het kan er volgens de selectiecommissie zomaar toe leiden dat volgend jaar tien expats hun intrek hebben genomen in een tot woon-werkhotel omgebouwd winkelpand, waar ze in de oude etalage koffie bestellen. Het team – met als teamleider Harald Mooij – bestaat uit vier ontwerpers en een real estate manager van de Brightlands Campus. Daarmee zijn ook de creatieve vastgoedgedachten vanuit Chemelot vertegenwoordigd waardoor het idee veel vertrouwen ontmoet.

Aanpak

De twee geselecteerde teams werken de komende tijd hun idee uit en leveren zo inspiratie aan het lopende proces van versterking van het centrum van Geleen. Hierin wordt vanuit de Toekomstvisie 2030 samen gewerkt aan een nieuwe toekomst voor het centrum van Geleen. Pandeigenaren en ontwikkelende partijen gaan samen met de gemeente met de ideeën aan de slag en zorgen ervoor dat deze verwezenlijkt worden.

Alle inzendingen, waaronder de twee geselecteerde ideeën, en het verslag van de selectiecommissie zijn gepubliceerd op www.bnsp.nl.

<< Terug naar nieuwsoverzicht