Sleutel mee aan de toekomst

Chemie: sleutel voor de toekomst

Een belangrijke sector voor Sittard-Geleen is chemie, een van de topsectoren van de Nederlandse economie. Brightlands Chemelot Campus is dé Euregionale vestigingsplaats voor bedrijven en onderwijs- en onderzoeksorganisaties in chemie en materialen. Brightlands Chemelot Campus huisvest diverse kennisinstellingen voor onderwijs en onderzoek op het gebied van science, chemie en biobased materialen.

Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)

Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) is een samenwerking tussen SABIC, DSM, Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College, Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. CHILL heeft een duidelijke opdracht: ze maken een innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving beschikbaar waar onderwijs (van mbo tot en met wo) en bedrijfsleven (van mkb’er tot en met multinational) samenwerken aan de ontwikkeling van kennis en nieuwe producten. Ze zorgen ervoor dat er voldoende uitmuntend opgeleide mensen voor de chemische sector beschikbaar komen. Daarnaast leveren ze een bijdrage aan de profilering van de moderne chemie en haar rol in een leefbare samenleving.
Meer over CHIL

Maastricht Science Programme

Maastricht University heeft op Brightlands Chemelot Campus een laboratorium in gebruik voor het Maastricht Science Programme. Studenten van het Maastricht Science Programme doen hier praktische kennis op in chemie, biologie en fysica. Het Maastricht Science Programme is een ‘liberal arts & science’ opleiding, waarin studenten worden opgeleid binnen de natuurwetenschappen. Studenten bouwen hun eigen curriculum en volgen courses (met name in Maastricht aan de universiteit), practica (voornamelijk op Brightlands Chemelot Campus) en voeren projecten uit. Daarnaast krijgen ze de mogelijkheid om een semester aan een onderzoeksproject te werken dat wordt afgesloten met een bachelor scriptie. Dit onderzoek kan binnen de universiteit plaatsvinden of als stage bij een bedrijf. De opleiding levert een bijdrage aan het terugdringen van het tekort aan bèta-kenniswerkers.
Meer over Maastricht Science Programme

Masteropleiding Biobased Materials

Het departement van Biobased Materialen van de Universiteit Maastricht biedt sinds 2015 de tweejarige Masteropleiding Biobased Materials aan op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. De opleiding bereid studenten voor op een carrière in onderzoek, ontwikkeling, productie en applicatie van biobased materialen. Dit ter ondersteuning van de transitie naar een duurzamere biobased economie.
Meer over de masteropleiding Biobased Materials 

chill.jpg

Aachen Maastricht Institute for biobased materials (AMIBM)

De Universiteit Maastricht (UM) en de Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) Aken werken samen in een Europees instituut (Cooperation of Excellence) voor Biobased Materials. Dit nieuwe instituut voor modern biomaterialenonderzoek is gevestigd op Brightlands Chemelot Campus. Het onderzoek moet leiden tot vervanging van de traditionele building blocks voor polymeren door duurzame alternatieven en tot de ontwikkeling van nieuwe innovatieve biomaterialen.
Meer over AMIBM

Institute for Science and Technology (InSciTe)

De universiteiten van Maastricht en Eindhoven bundelen kennis en krachten met DSM op het gebied van biomedische en biobasedmaterialen. Het gaat daarbij om onderzoek naar onder meer nieuwe technieken om versleten botten en organen te vervangen door lichaamseigen weefsel. Andere onderwerpen van onderzoek zijn bijvoorbeeld slimme medicijnenafgifte, implantaten en nieuwe chirurgische materialen en technieken. Verder zal het instituut onderzoek doen naar zgn. biobased building blocks voor polymere materialen. Het nog op te richten Chemelot Institute for Science and Technology wordt op Brightlands Chemelot Campus gevestigd, maar een deel van het onderzoek zal blijven plaatsvinden op de beide universiteiten.