Innovatie en chemie

Chemie: sleutel voor de toekomst
Een belangrijke sector voor Sittard-Geleen is chemie, een van de topsectoren van de Nederlandse economie. Het speerpunt in Sittard-Geleen is Chemelot, een van de grootste chemieterreinen in Nederland. Chemelot omvat Brightlands Chemelot Campus en Chemelot Industrial Park.

Brightlands Chemelot Campus: een bijzondere plek 
Brightlands Chemelot Campus is dé Euregionale vestigingsplaats voor bedrijven en onderwijs- en onderzoeksorganisaties in chemie en materialen. Een locatie waar ondernemers en toponderzoekers graag willen werken, en waar studenten met enthousiasme hun eerste praktische ervaringen opdoen. Voor de versnelde ontwikkeling van Brightlands Chemelot Campus wordt stevig geïnvesteerd in onderzoeksfaciliteiten, een kapitaalfonds voor ondernemingen, een onderwijsprogramma en vastgoed. Doel van Brightlands Chemelot Campus is te groeien tot een wereldwijd erkende campus. Open innovatie staat daarbij centraal. 
 
Inspelen op behoeftes

Brightlands Chemelot Campus is de plek voor ondernemers en instellingen waar wordt gewerkt aan producten en toepassingen voor de toekomst. De wereld heeft behoefte aan nieuwe duurzame groene materialen, bijvoorbeeld gebaseerd op herwinbare grondstoffen. Mensen worden gelukkig steeds ouder en hebben daardoor steeds meer behoefte aan bijvoorbeeld nieuwe biomedische materialen. Behoeftes van onze samenleving waarvoor Brightlands Chemelot Campus oplossingen kan bieden. Door open innovatie ontstaan spin-offs, met nieuwe producten die sneller in de markt gezet kunnen worden.

chemelot paragraaf 1.jpg

Banen voor nu én voor de toekomst
Op Brightlands Chemelot Campus zullen nieuwe ondernemingen en dus nieuwe banen ontstaan. De campus is ook dé plek waar mensen worden opgeleid voor de banen van de toekomst. Het is een broedplaats van (bio-)technologische innovatie. Hierdoor ontstaan de komende tien jaar honderden nieuwe banen voor kenniswerkers en duizenden extra arbeidsplaatsen als gevolg van een toename van indirecte werkgelegenheid.

Open Innovatie Campus 
Brightlands Chemelot Campus is een open innovatie campus, waar veel bedrijven onderzoek doen en nieuwe producten ontwikkelen. Die ontwikkeling wordt voor een belangrijk deel ondersteund vanuit de relatie met DSM (productie, onderzoek en ontwikkeling). Zo vormen Performance Materials voor DSM een speerpunt, waaruit paradepaardjes als Dyneema (sterkste en lichtste vezel ter wereld) en Kephricoat (supertransparante folie voor zonnecellen) zijn voortgekomen. De focus ligt op hoogwaardige materialen, biomedische materialen, biobased materialen, biotechnologie en R&D-ondersteuning. Op Brightlands Chemelot Campus zijn 21 bedrijven en instituten gehuisvest, die actief zijn op het gebied van opleiding, onderzoek, ontwikkeling en productie. Belangrijke bedrijven op campus zijn onder meer DSM, SABIC, LANXESS Elastomers, Avantium, Isobionics en Basic Pharma.

brightlands chemelot campus.jpg

Nauwe samenwerking 
De campus is ook de basis voor een aantal kennisinstellingen. Juist uit de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen komen nieuwe producten en toepassingen voort. Bij de verdere ontwikkeling van Brightlands Chemelot Campus wordt steeds nauwer samengewerkt met Brightlands Maastricht Health Campus. Dit resulteert in een verdieping van de samenwerking tussen bedrijfsleven (op Chemelot) en onderzoek (Universiteit Maastricht/Universitair Medisch Centrum+).

Campus van nationaal belang 
Brightlands Chemelot Campus wordt door de rijksoverheid beschouwd als een campus van nationaal belang, die momenteel in een groeifase zit. Dat is geen verrassing, als je bedenkt dat er een krachtige kennisdrager aanwezig is, er sprake is van open innovatie, de bedrijvigheid groot is en de campus past in het nationale topsectorenbeleid. Zuidoost-Nederland moet worden omgevormd tot Brainport 2020, een van de economische motoren van Nederland en nu al goed voor 55 procent van de patenten, 45 procent van de private R&D investeringen en 35 procent van de Nederlandse export. Zo moet de regio in 2020 tot de top 3 van innovatieve regio’s in Europa behoren. De ontwikkeling van de campus draagt bij aan de realisatie van die ambitie.

Chemelot Industrial Park 
Chemelot omvat ook het Industrial Park, in totaal meer dan 800 hectare rondom het kruispunt van de A2 en de A76 in Geleen, waar ook de haven in Stein onderdeel van uitmaakt. Inmiddels zijn er circa 70 bedrijven op Chemelot Industrial Park gevestigd. Grote ‘site users’ zijn SABIC, OCI Nitrogen, DSM, LANXESS Elastomers, LVM-INEOS Chlorvinyls, Sekisui S-Lec, Borealis, Polyscope Polymers, QCP en EdeA; zij exploiteren de grote chemische installaties. Daarin worden zij ondersteund door dienstverlenende bedrijven, zoals Sitech Services, Intertek Polyscope, ProfCore, DB Schenker, Mammoet, Van Gansewinkel, AAFM Facility Management, Sodexo, Cofely en Stork. Op Chemelot Industrial Park werken 4.800 werknemers, bovendien bezoeken dagelijks zo’n 1.500 bezoekers het Chemelot-terrein.  

 

   

   
  Facts & Figures Chemelot 

  • Omvat 150 bedrijven en 60 fabrieken 
  • Ruim 8000 medewerkers
  • 850 studenten 
  • 800 hectare groot (= 1600 voetbalvelden)


  Brightlands Materials Center

  Het Brightlands Materials Center werd in 2015 opgericht door TNO en de Provincie Limburg. Het is een internationaal onderzoeks- en ontwikkelingscentrum, gevestigd op Brightlands Chemelot Campus. De partners investeren 45 miljoen euro in het centrum. Het Brightlands Materials Center brengt topwetenschappers en professionals uit de industrie samen rond de ontwikkeling van duurzame, baanbrekende materialen en de toepassing van technologieën die de markt zullen veranderen. Onderzoeksgebieden zijn onder andere 3D-printen, opto-elektronica, lichtgewicht auto's, recycling, energieopslag en conversie en duurzame verpakkingen. Voor meer informatie: www.brightlandsmaterialscenter.com  

  Chemie: sleutel voor de toekomst

  Een belangrijke sector voor Sittard-Geleen is chemie, een van de topsectoren van de Nederlandse economie. Brightlands Chemelot Campus is dé Euregionale vestigingsplaats voor bedrijven en onderwijs- en onderzoeksorganisaties in chemie en materialen. Brightlands Chemelot Campus huisvest diverse kennisinstellingen voor onderwijs en onderzoek op het gebied van science, chemie en biobased materialen.

  • Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)          
  • Maastricht Science Programme    
  • Aachen Maastricht Institute for biobased materials (AMIBM)

  Klik hier voor meer informatie over onderwijs en onderzoek op de Brightlands Chemelot Campus
  chemelot-chill-paragraaf-4.jpg