Een ideale locatie

Sittard-Geleen: logistieke hub voor Europa
Sittard-Geleen vormt een belangrijke locatie binnen het logistiek knooppunt Zuid-Limburg door zijn ligging aan het (inter)nationale netwerk van wegen, spoorlijnen en waterwegen en de nabijheid van Maastricht Aachen Airport. Van groot belang hierbij is ook de ligging binnen het Euregionale netwerk. Qua wegvervoer ligt Sittard-Geleen gunstig aan zowel de A2 (noord-zuid as) als aan de A76 (oost-west as).

Het gereedkomen van de N297n (Born–Selfkant–B56n), biedt een nieuwe routemogelijkheid tussen België en het Roergebied. Hiermee is het transport naar de Randstad, maar ook naar de Belgische en Duitse regio’s gewaarborgd. De zone met name rondom de A2 is een ontwikkelingsas voor industrie en kenniswerk (Chemelot en de  knooppunten Born en Stein). De belangrijkste gebieden voor goederentransport in de stad zijn via een aantal grotere regionale en stedelijke wegen ontsloten.  

Het vervoer over spoor maakt gebruik van het spoornetwerk Maastricht-Randstad en Heerlen-Randstad. In Sittard-Geleen vindt de verbinding plaats tussen beide spoorlijnen. Vanuit DSM/Chemelot zijn hierop verbindingen aangetakt. Verbindingen hiervan lopen eveneens rechtstreeks naar de terminals in Born en Stein voor de overslag voor transport over het water. Het scheepvaartverkeer vindt plaats over het Julianakanaal.

Lage belastingen, ideale locatie 
Nederland is één van West-Europa's favoriete landen voor bedrijven om vanuit te distribueren door onder andere lage belastingen en soepele, snelle invoer van goederen. Vanwege haar geografische locatie en goede infrastructuur is Limburg de ideale uitvalsbasis voor ieder bedrijf dat door Europa vervoert. 
logistiek-barge-terminal.jpgInternationaal netwerk 

Door een lange internationale handelsgeschiedenis geniet Limburg van een hoogontwikkelde service-industrie. Het gedegen netwerk van waterwegen, autowegen, buisleidingen, sporen en luchthavens biedt de regio een goede logistieke infrastructuur. Grote logistieke bedrijventerreinen concentreren zich rondom de goed ontwikkelde vliegvelden, havens en railterminals. In Zuid-Limburg alleen al bevinden zich 35 Europese distributiecentra. 

Barge Terminal Sittard-Geleen nu grootste inland-terminal van Nederland
In 2012 is de nieuwe kade van de haven van Holtum-Noord geopend. Hier ligt de grootste inland-terminal van Nederland, een trimodale terminal (scheepvaart, spoor en wegverkeer). De terminal is bereikbaar voor vierlaags containervaart. Door de uitbreiding verdubbelt de capaciteit van de haven naar 300.000 TEU.

Dankzij de eerder al gerealiseerde verhoging van de bruggen over het Julianakanaal, is de haven van Holtum-Noord bereikbaar voor schepen met vier lagen containers. Ook kleine kustvaarders kunnen de haven, die ongeveer tweehonderd kilometer landinwaarts ligt, bereiken. De goederen die er verladen worden hebben een Nederlandse, Duitse of Belgische oorsprong of bestemming. Met deze uitbreiding is de Barge Terminal klaar voor de groei van het aantal zeecontainers van en naar de zeehavens. Het is de verwachting dat het binnenvaarttransport naar het achterland de komende jaren flink zal toenemen, met name door de groei van de haven van Rotterdam en het in gebruik nemen van de 2e Maasvlakte. Vier schepen, variërend in capaciteit van 150 tot 300 TEU, varen continu op en neer tussen Holtum-Noord en zeeterminals in Rotterdam en Antwerpen. De Barge Terminal transporteert ruim tweeduizend TEU per week. Bijzonder is dat de douane-afhandeling in Holtum-Noord kan plaatsvinden, waardoor vertraging in de zeehavens voorkomen wordt.