Broedplaats voor talent

Sittard-Geleen ligt in een regio waarin een groot aantal topopleidingen in zeer uiteenlopende studierichtingen te vinden zijn. Fontys Hogeschool, Zuyd Hogeschool en diverse mbo-opleidingen en middelbare scholen in de stad komen steevast voor in de hoogste regionen van de nationale en internationale ranglijsten. Om de hoek liggen bovendien de universiteiten van Maastricht en Luik, en de universiteit van Aken, een van de grootste en best presterende universiteiten van Europa. Sittard-Geleen biedt landelijk erkende topkwaliteit, met vaak internationaal onderwijs, ook voor native speakers. Door de aanwezigheid van hoogwaardige kennisinstellingen is Sittard-Geleen een broedplaats voor de opleiding van kenniswerkers uit binnen en buitenland.

Door de aanwezigheid van hoogwaardige kennisinstellingen is Sittard-Geleen een broedplaats voor de opleiding van kenniswerkers uit binnen en buitenland.

Brightlands Chemelot Campus huisvest diverse kennisinstellingen voor onderwijs en onderzoek op het gebied van science, chemie en biobased materialen.

Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) is een samenwerking tussen SABIC, DSM, Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College, Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht. CHILL heeft een duidelijke opdracht: We maken een innovatieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving beschikbaar waar onderwijs (van mbo tot en met wo) en bedrijfsleven (van mkb’er tot en met multinational) samenwerken aan de ontwikkeling van kennis en nieuwe producten. We zorgen ervoor dat er voldoende uitmuntend opgeleide mensen voor de chemische sector beschikbaar komen.
Meer informatie

Maastricht Science Programme
Maastricht University heeft op Brightlands Chemelot Campus een laboratorium in gebruik voor het Maastricht Science Programme. Studenten van het Maastricht Science Programme doen hier praktische kennis op in chemie, biologie en fysica. Het Maastricht Science Programme is een ‘liberal arts & science’ opleiding waarin studenten worden opgeleid binnen de natuurwetenschappen.
Meer informatie

Aachen Maastricht Institute for biobased materials (AMIbm)
De Universiteit Maastricht (UM) en de Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (RWTH) Aken werken samen in een Europees instituut (‘Cooperation of Excellence’) voor Biobased Materials. Dit nieuwe instituut voor modern biomaterialenonderzoek is gevestigd op Brightlands Chemelot Campus.
Meer informatie

Institute for Science and Technology (InSciTe)
Een ontwikkeling die nauw aansluit bij Aachen Maastricht Institute for biobased materials (AMIbm) is de samenwerking tussen de universiteiten van Maastricht en Eindhoven en het bedrijf DSM om hun kennis en krachten op het gebied van biomedische en biologische materialen te bundelen.

campus_1.jpg