Economische kracht

Sittard-Geleen ligt centraal in de provincie Limburg en grenst aan zowel België als Duitsland. Sittard-Geleen is zeer gunstig gesitueerd in een Toptechnologische Regio, het gebied in de driehoek Eindhoven - Luik - Aken.

Economische pijlers
Sittard-Geleen heeft ongeveer 95.000 inwoners. Het aantal arbeidsplaatsen is groter dan de beroepsbevolking. De stad telt zo’n 4.500 bedrijven en instellingen, die werk bieden aan circa 50.000 mensen. Er zijn relatief veel banen in de industrie en bouw, en een gemiddeld aantal banen in de handel en dienstverlening. De economische activiteiten vinden plaats op twee niveaus. Internationaal met als pijlers chemie, automotive en logistiek, maar ook regionaal/lokaal, met als belangrijke pijler het midden- en kleinbedrijf. In het MKB zijn met name de sectoren bouw, detailhandel/horeca, zorg, commerciële dienstverlening en overige diensten sterk vertegenwoordigd. 

Groeimotor
Sittard-Geleen is een belangrijke locatie op het gebied van innovatie in Zuid-Oost Nederland. Chemelot Campus is een groeimotor van grote betekenis voor de Nederlandse economie. Het is een katalysator voor de vestiging van nieuwe bedrijven die de economische structuur versterken. Chemelot Campus is dé Euregionale vestigingsplaats voor bedrijven en onderwijs- en onderzoeksorganisaties in chemistry & materials (CHEMaterials). Een locatie waar ondernemers en toponderzoekers graag willen werken en waar studenten met enthousiasme hun eerste praktische ervaringen opdoen.

Logistiek knooppunt
Sittard-Geleen vormt een belangrijke logistiek knooppunt door zijn ligging aan het (inter)nationale netwerk van wegen, spoorlijnen en waterwegen en de nabijheid van Maastricht Aachen Airport. Qua wegvervoer ligt Sittard-Geleen gunstig aan zowel de A2 (noord-zuid as) als aan de A76 (oost-west as). Door de smalte tussen de landsgrenzen liggen de transportassen voor weg, spoor, water en buisleiding in Sittard-Geleen dicht bij elkaar. Ondernemers profiteren zo van multimodale knooppunten. Een goed voorbeeld is de Noord-Knoop, waar de Barge terminal de overslag van water op weg en spoor (en vice versa) mogelijk maakt. 

Laborante.jpg