De beste zorg

Zuyderland in Sittard-Geleen is een ultra modern ziekenhuis waar de patiënt een gast is. Een technologisch hoogontwikkeld centrum, waar op unieke manier uiterst patiëntvriendelijke en efficiënte zorg wordt geboden. Op de Zorgboulevard van Zuyderland kan iedereen op één plek terecht voor behandeling (cure) en ondersteuning (care). Diverse zorgpartners en zorgaanbieders bieden ondersteuning bij onderzoek, begeleiding, revalidatie, advies, informatie en voorlichting. 

Zuyderland behoort tot de beste STZ-ziekenhuizen (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen) van Nederland, met veruit de meeste erkenningen.