Bronsgroen

In Sittard-Geleen word je omgeven door groen. Prachtige loofbossen, schitterende stadstuinen en gezellige parken.

Grasbroek

Waan jezelf in het verleden in dit Zuid-Limburgse landschap. Loop langs kleine beekjes en geniet van de plantenrijkdom in dit voormalig moerasgebied. De geschiedenis komt nog meer tot leven als je langs kasteel Grasbroek wandelt. In het gebied liggen oude mottes, dit zijn oude aarden verdedigingsheuvels, waarvan sommige wel 1000 jaar oud zijn!

In dit loofbos aan de noordrand van het Zuid-Limburgse lössgebied ontspringen veel kleine bronbeken. Deze kleine beken, die uitkomen in de Hondsbeek, zorgen voor een grote plantenrijkdom met onder meer goudveil, slanke sleutelbloem en bittere veldkers. In de naam Grasbroek komt het woord broek voor. Dit duidt op voormalige moerasgebieden. Op de hogere delen groeit eenbes, eenbloemig parelgras en kleine kaardebol. Het bos is zeer vogelrijk met soorten als wielewaal, zanglijster en nachtegaal.

Mottes
In het natuurgebied ligt een motte uit de 10e eeuw. Op dit soort motten hebben hoogstwaarschijnlijk houten verdedigingswerken gestaan. Kort bij het kasteel Grasbroek ligt een andere motte waar een voorburcht op heeft gestaan. Deze rond 1540 verwoeste burcht is de voorloper van het huidige kasteel Grasbroek dat stamt uit de zestiende eeuw. Je vindt hem op de heuvel ten noorden van de Kattebroekbeek (een zijtak van de Hondsbeek).

Limbrichterbos

Aan de uiterste noordrand van het Limburgse lössgebied vind je het prachtige Limbrichterbos. In het bos staan overwegend loofbomen van meer dan 75 jaar oud. Op sommige plaatsen worden populieren, robinia’s en esdoorns verwijderd, om ruimte te maken voor van oudsher voorkomende struiken en kruiden. In het bos groeien planten als gevlekte aronskelk, bosanemoon en muskuskruid.

In het vogelrijke bos broeden onder meer fluiter, nachtegaal, wielewaal en tjiftjaf. Buizerd en havik bezoeken het bos regelmatig. Het beheer is erop gericht de hoeveelheid dood hout te vergroten. Daartoe worden ook enkele Amerikaanse eiken geringd: rondom wordt een stukje bast weggehaald zodat de bomen op de stam afsterven. Dat dode hout vormt een ware voedingsbodem voor het bos, vooral voor paddenstoelen en mossen.

Danikersbos

Op de weg van Geleen naar Schinnen kom je langs het Danikerbos. In de voormalige steenfabriek van Plinthos vind je tegenwoordig een natuurinformatiecentrum dat zeer de moeite waard is. Ook het Danikerbos zelf mag je zeker niet overslaan. De paden slingeren langs naald- en loofbomen, hooilandjes en een bronblosje. Langs de veldwegen liggen boomgaarden met laagstamfruitbomen, omgeven door windhagen. In het vroege voorjaar kun je in het beekdal veel vogels, zoals de bonte specht, tegenkomen. Ook de ijsvogel laat zich hier steeds vaker zien, net als de kleine zeldzame zeggekorfslak.

bossen_klein.jpg

IJzerenbos

Ga je van Sittard richting Limbricht en Born, dan kom je ook door een aantal schitterende natuurgebieden. Het IJzerenbos is een afwisselend gebied waar je vooral veel bijzondere planten tegenkomt, zoals de grote leeuwenklauw en het groot spiegelklokje. De fauna in het gebied is al even gevarieerd: van vlinders en bossprinkhanen, tot grootoorvleermuizen en boomkikkers. Als je de eiken-essenhoutwal volgt, kom je vanzelf terecht in de nabijgelegen bossen: het vogelrijke Limbrichterbos en ’t Hout (net onder Susteren).

Absbroekbos

Het Absbroekbos is een bos in ontwikkeling, aangelegd op voormalige landbouwgrond tussen Munstergeleen, Sittard en Geleen langs de herstelde loop van de Geleenbeek. Het maakt deel uit van Landschapspark De Graven. Het bos en het beekdal zijn een ideale plek voor allerlei planten en dieren. In de loop der jaren zal het gebied blijven veranderen, naarmate het bos en de natuurgebieden zich ontwikkelen.  

Memoriebos

Het Memoriebos biedt mensen de gelegenheid om een blijvende herinnering te creëren door het planten van een boom. Bijvoorbeeld voor een geboorte, huwelijk, jubileum of een overlijden. De as van een overledene uitstrooien in het bos mag ook. Daardoor is het echt een bos met een ziel. 

In december 1999 is een eerste gedeelte van het Memoriebos aangelegd aan de Duuster Gats. In december 2002 zijn nog eens 115 extra bomen gepland in een naastliggend stuk grond richting de St. Rosa Kapel, waarmee het bos nu in totaliteit uit 320 bomen bestaat. Sponsor je het planten van een boom? Dan ontvang je een certificaat met het boomnummer en de reden voor het planten van jouw boompje. De aanleg van het bos helpt ook mee om het gebied groen te houden en om de mensen bij de natuur te betrekken.