2 mrt 2022

Aanbesteding Huis aan de Markt start opnieuw

Sinds vandaag kunnen geïnteresseerde bedrijven inschrijven op de nieuwe aanbesteding voor het Huis aan de Markt in Sittard. Bij deze nieuwe aanbesteding is rekening gehouden met de reacties die eind vorig jaar zijn opgehaald bij de tentoonstelling Expo Huis aan de Markt. Destijds gaven ruim 1100 mensen hun mening over het ontwerp dat toen gepresenteerd werd, maar dat uiteindelijk niet gerealiseerd kon worden. Daarom was deze nieuwe aanbesteding noodzakelijk.

 

,,Ook ditmaal worden de ontwerpen die gemaakt worden, aan de inwoners gepresenteerd, voordat er een besluit wordt genomen,” verzekert wethouder Pieter Meekels (stedelijke ontwikkeling). Hiervoor is een periode in augustus vrijgehouden, waarbij het uitgangspunt is dat de ontwerpen zowel fysiek als digitaal te zien zijn. ,,Bovendien, en dat is nieuw, gaan we van tevoren ook met de inschrijvers om tafel tijdens een zogenoemde dialoogronde. Dan leggen we de bedrijven uit wat de bedoeling is en waar ze - op basis van de eerdere expo-resultaten - op moeten letten als ze een ontwerp gaan maken.”

 

Zijn collega Andries Houtakkers (ruimtelijke ontwikkeling) vult aan dat daarmee op voorhand al duidelijk wordt wat de bedoeling is en welke mogelijkheden de inschrijvers hebben. ,,In de nieuwe aanbestedingsdocumenten zijn sowieso de voorwaarden voor stedenbouw en architectuur en functionaliteit en kwaliteit van het Huis aan de Markt aangescherpt. Zo staat er nog nadrukkelijker in dat het nieuwe Huis aan de Markt moet passen in de historische omgeving van de Sittardse Markt.”

 

Ambities

Vorig jaar is er ook al een aanbestedingsprocedure geweest. De uiteindelijke gunning is toen niet doorgegaan omdat de inschrijver niet voldaan had aan de voorwaarden. Daarom is een nieuwe aanbesteding noodzakelijk. Er is hiervoor overigens niet alleen geluisterd naar de inwoners. Ook reacties vanuit de bouwwereld op de eerste aanbesteding, zijn verwerkt. Denk daarbij aan technische kwaliteitseisen die zijn aangepast waardoor een betere prijs-kwaliteit mogelijk is. De ambities qua duurzaamheid en energie liggen op het wettelijke vereiste (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Op een aantal onderdelen zijn er wel ambities geformuleerd die extra punten opleveren als inschrijvers daaraan voldoen.

 

Tot eind april is er sprake van een selectiefase, waarbij geïnteresseerde partijen informatie kunnen opvragen en zich kunnen aanmelden voor de aanbesteding. Vanaf mei start de gunningsfase, waarbij de geselecteerde partijen een ontwerp kunnen uitwerken en uiteindelijk kunnen inschrijven. Na de tentoonstelling in augustus moet in september duidelijk worden wie het Huis aan de Markt in Sittard mag bouwen.

 

Ontmoetingsplek

Het Huis aan de Markt wordt een representatieve ontmoetingsplek van de gemeente waar bestuur, ondernemers, inwoners en partners elkaar kunnen ontmoeten. Naast een multifunctionele raadszaal en vergaderruimtes, biedt het Huis aan de Markt straks ook ruimte aan een ontmoetingsplein met flexwerkplekken en kunnen er verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd. Daarnaast doet het Huis aan de Markt dienst als trouwlocatie, wordt het het nieuwe thuis van Visit Zuid-Limburg én komen er dertig nieuwe woningen.

 

De gestarte circulaire sloop in het voormalige V&D-pand (binnenkant van het gebouw) kan ondertussen gewoon doorgaan.

 

<< Terug naar nieuwsoverzicht