12 feb 2020

Gemeente Sittard-Geleen start herontwikkeling gebied Kennedysingel

De gemeente Sittard-Geleen gaat het gebied tussen de President Kennedysingel en de Swentiboldstraat herontwikkelen.

De eerste concrete actie is de bouw van een nieuwe brandweerkazerne door de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op de hoek van de Broeksittarderweg en de Swentiboldstraat. Woningcorporatie ZOwonen onderzoekt of ze mee kan doen aan de gebiedsontwikkeling.

,,Al jaren zijn er plannen voor het gebied Kennedysingel en is gewerkt naar de huidige situatie waardoor we in een groot gebied aan de slag kunnen,” zegt wethouder Pieter Meekels (Stedelijke ontwikkeling). ,,Dit houdt in dat we nu de verouderde, grotendeels leegstaande gebouwen kunnen slopen en samen met partners een impuls geven aan het centrum van Sittard.”

Leegstaand

Dat als eerste een nieuwe brandweerkazerne gebouwd wordt, stemt burgemeester Sjraar Cox tot tevredenheid. ,,Deze kazerne is nodig voor incidentbestrijding in het centrum van Sittard en in Sittard-Oost. Eindelijk kunnen we straks de vrijwilligers die werken vanuit dit gebouw een volwaardig onderkomen bieden dat voldoet aan de eisen die in deze tijd gesteld  worden.”

In het gebied tussen de Kennedysingel en de Swentiboldstraat liggen verschillende maatschappelijke gebouwen die niet meer in gebruik zijn voor het doel waar ze voor gebouwd zijn. Het gaat onder meer om de voormalige bibliotheek (en muziekschool), het oude politiebureau en het schoolgebouw van het DaCapo College dat sinds het begin van het lopend schooljaar leeg staat. Daarnaast heeft de brandweer aangegeven een nieuwe kazerne te willen realiseren ter vervanging van de huidige aan de Swentiboldstraat.

Nieuwe invulling

Om al deze ontwikkelingen in samenhang te kunnen bekijken heeft architect Geert Coenen (supervisor van Zitterd Revisited) de afgelopen tijd een studie gemaakt waarin op hoofdlijnen de nieuwe invulling van het complete gebied staat. In totaal gaat het om zes bouwgebieden met appartementen en grondgebonden woningen. Wonen wordt hierbij gecombineerd met meer groen en water, zodat de regionale stedelijke functie van Sittard wordt versterkt.

Over de precieze invulling van deze bouwgebieden komt in de loop van dit jaar meer duidelijkheid. Dan wordt nader bepaald hoeveel sociale woningen er komen en of er een woonzorgcomplex gebouwd zal worden. Omwonenden, die op 11 maart aanstaande tijdens een informatieavond een toelichting krijgen op de plannen, kunnen daarna – als ze dat willen – meedenken over de gedetailleerdere invulling van het gebied.

Wie de plannen gaat uitvoeren, wordt later dit jaar duidelijk. De gemeente heeft met ZOwonen afgesproken dat zij tot 1 juli de tijd hebben om voorstellen te doen hoe de projecten kunnen worden uitgevoerd en welke partijen hier nog meer bij betrokken kunnen worden. Met de huidige gebruikers van het oude politiebureau wordt overigens gesproken over een verhuizing naar een ander onderkomen.

Brandweerkazerne Sittard-Stad
Wat wel al vaststaat, is dat de nieuwe brandweerkazerne Sittard-Stad gebouwd gaat worden op de hoek van de Broeksittarderweg en de Swentiboldstraat (hemelsbreed honderd meter noordelijker dan de huidige, verouderde kazerne). De Veiligheidsregio Zuid-Limburg koopt de grond van de gemeente gaat deze kazerne bouwen en wordt er ook eigenaar van. Er zijn twee varianten uitgewerkt, waarbij in de ene (de voorkeursvariant) de wagens via de Swentiboldstraat wegrijden en bij de andere de uitrit komt te liggen aan de Broeksittarderweg. Later dit jaar wordt besloten welke variant gebouwd zal worden. De kazerne Sittard Stad, waar 24 vrijwilligers opkomen, herbergt straks één blusvoertuig, een manschappenbus en een verkenningsauto. De bouw kan starten als de sloop van de voormalige bibliotheek gereed is. Dat zal naar verwachting in het najaar zijn.

Het verplaatsen van de brandweerkazerne maakt het overigens ook mogelijk om de verkeerssituatie ter hoogte van Kindcentrum Sittard aan de Swentiboldstraat/Vastradastraat te verbeteren.

--

Beeld: Impressie van de nieuwe brandweerkazerne Sittard-Stad (roze gekleurd), op de hoek Broeksittarderweg/Swentiboldstraat, met daarnaast en erachter mogelijke wooncomplexen.

<< Terug naar nieuwsoverzicht